Поставяте препратка на Вашия сайт и рекламирате платформата на ShopMania Biz.
Вашите посетители достъпват ShopMania Biz и си създават профил.
Доведени от Вас посетители са закупили план.
Получавате 20% от всички услуги, за които заплащат клиентите, които ни изпращате.

Повишете приходите си с участие в програмата за сътрудници на ShopMania Biz. Ако имате уеб сайт и ни изпратите нов клиент за платформата на ShopMania Biz, получавате 20% от всички плащания, генерирани от този клиент в ShopMania Biz, за цялото време. Присъединете се сега

Получавате 20% постоянна комисионна

С присъединяването си към програмата за сътрудници на ShopMania Biz получавате 20% от всички продажби, направени към клиентите, които ни привлечете - ще Ви награждаваме за всеки нов закупен план за цялото време на този клиент в ShopMania Biz.

Няколко причини да се присъедините към програмата

  • Наистина е лесно! Това, което трябва да направите, е да поставите препратка или банер във Вашия сайт или блог, които да препращат потребители към ShopMania Biz. Ние ще се погрижим за останалото.
  • Използваме ефикасна проследяваща система, която следи всички плащания на потребителите.
  • Няма ограничения на печалбите - получавате плащания според резултите.

Колко бих печелил като сътрудник в ShopMania Biz?

© 2019 ShopMania